messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลโพนสูง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ดังนี้ 1. การรับฟังสารเนื่องในวัน อปพร. และกล่าวคำปฏิญาณ 2. การมอบบัตรประจำตัวให้ อปพร.ทุกท่าน (13 ภาพ)
รายละเอียด : เนื่องในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลโพนสูง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ดังนี้ 1.. การรับฟังสารเนื่องในวัน อปพร. และกล่าวคำปฏิญาณ 2. การมอบบัตรประจำตัวให้ อปพร.ทุกท่าน
ผู้โพส : admin