messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
เรื่อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศเทศบาลตำบลโพนสูง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระชารดำริ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 90
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 85
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลโพนสูง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 73
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 102
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3