เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818
นายเจริญ พิมพ์ลี
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 086-2287868
นายเกียรติศักดิ์ ขันดี
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 061-0051211
นายพงษ์ศักดิ์ ใจทน
เลขานุการนายก
โทรศัพท์ : 087-2249206
นายวิกรานต์ ภูมิเพ็ง
ที่ปรึกษานายก
โทรศัพท์ : 084-7465970