messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


สถิติ sitemap
อับเดตสถิติสำเร็จวันนี้ 0
เดือนนี้404
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)19,577
ทั้งหมด 69,224

info ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


check_circle ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพนสูงโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระชารดำริ


โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ(ปลูกผักสวนครัว)


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

check_circle การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2566

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818

camera_alt ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 [15 มกราคม 2567]

พิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอไชยวาน ประจำปี 2566 และทอดถวาย ณ วัดพระธาตุห้วยยาง ม.4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ยอดรวมทั้งสิ้น=197,007 บาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกุศลทุกท่านค่ะ[1 พฤศจิกายน 2566]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า ณ วัดพระธาตุห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน[18 สิงหาคม 2566]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ