เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

สถิติ sitemap
วันนี้ 1
เดือนนี้4,012
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)13,167
ทั้งหมด 31,854

check_circle ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพนสูงinsert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์และถุงยังชีพ ให้ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย [3 กรกฎาคม 2566]
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 [15 พฤษภาคม 2566]
เทศบาลตำบลโพนสูง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ดังนี้ 1. การรับฟังสารเนื่องในวัน อปพร. และกล่าวคำปฏิญาณ 2. การมอบบัตรประจำตัวให้ อปพร.ทุกท่าน (13 ภาพ) [22 มีนาคม 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ
สน.คท.
02/10/2566
02/10/2566
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น
กพร.
02/10/2566
02/10/2566
การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ