messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม)ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 95
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
แผนยุทศาสตร์การพัฒนา 2559 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
แผนพัฒนา 3 ปี 2560 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
แผนพัฒนา 3 ปี 2559 - 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
นำส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1