messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนบุญส่่ง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนบุญส่่ง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนบุญส่่ง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนบุญส่่ง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)นมโรงเรียนชนิด ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับให้เด็กนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนสูง จำนวน 6 ศูนย์ ได้ดื่มในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 28 วัน รวมเป็นเงิน 147,510.72 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ เลขทะเบียน 82-0940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางโนนสวรรค์-ป่าก้าว) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายทางป่าก้าว-ห้วยแสง) บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจัดทำป้ายโครงการบนเวทีตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัย เพิ่มสมรรณนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัย เพิ่มสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัย เพิ่มสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางป่าก้าว-เข้าครึม) บ้านป่าก้าว หมู่ที่๕ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง เขต 1 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ำสาธารณะบ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed เช่าเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถทะเบียน กฉ 6164 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางหนองหอย) บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง เขต 2 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed เช่าค่าเครื่องเสียง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 200 คน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่รวมวัสดุตกแต่ง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจัดทำป้่ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึก จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ เลขที่ครุภัณฑ์ 005-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ (หน้าบ้านนายเสถีียร กงซุย) หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-8673 อุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)-กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ จำนวน 10 หลัง) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
1 - 50 (ทั้งหมด 157 รายการ) 1 2 3 4