messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้404
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)19,577
ทั้งหมด 69,224

info ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


check_circle ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพนสูงโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระชารดำริ


โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ(ปลูกผักสวนครัว)


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

check_circle การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2566

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818

camera_alt ภาพกิจกรรม

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567[19 เมษายน 2567]

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 [15 มกราคม 2567]

พิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอไชยวาน ประจำปี 2566 และทอดถวาย ณ วัดพระธาตุห้วยยาง ม.4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ยอดรวมทั้งสิ้น=197,007 บาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกุศลทุกท่านค่ะ[1 พฤศจิกายน 2566]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ